Trúc Lâm Số 67

15/06/20172:59 CH(Xem: 3744)
Trúc Lâm Số 67

Mục
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN- PL 2561-2017

Mục Lục----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01

Thư Tòa Soạn--------------------------------------------------------------------------------------------------- 02

Mừng Đại Lễ Phật Đản-PL2561--2017------------------- .Hòa Thượng Thích Chơn Thành   03

Những Sắc Thái Đặc Thù Của Phật Giáo-------------------------------------- Nguyễn Trần Ai   05

Dòng Sông Bến Cũ-------------------------------------------------------------- thơ  Thanh Trí Cao   09

Tư Tưởng Thiền Tông Việt Nam----------------------------------------------------------- Như Hùng  10

Trái Tim Bất Diệt  ------------------------------------------------------------ thơ ---Thanh Trí Cao   11

Thân ở Đâu Tâm ở Đó  ------------------------------------------------------- Thích Quảng Thanh   12

Cánh Hoa Trong Gió----------------------------------------------- .thơ…..Nguyễn Thị Mắt Nâu   18

Thông Báo Đàn Tràng Cầu Siêu Trên Biển--------------------------------   Chùa Bảo Quang   19

Cốt Tủy Tâm Kinh------------------------------------------------------------------ Đỗ Hoàng Duyệt   20

Thuyền Thấp Thoáng  ------------------------------------------------------ thơ…..Thanh Trí Cao   23

Dấu Ấn Trên Dòng Thời Gian-------------------------------------------------------------- Như Như   24

Sương Ngọn Cỏ ---------------------------------------------------------------  thơ…..Lũy Tre Xanh   26

Báu Vật---------------------------------------------------------------------------------------- Nhuận Hùng   27

Thung Lũng Lửa------------------------------------------------------------ thơ…..Hồ Ngọc Huyên   33

Lễ Phật Đản Phật Tử Nên Làm gì? -------------------------------------------  Lâm Hoài Thạnh   34

Bảo Quang Hợp Khúc------------------------------------------------------- thơ…..Thanh Trí Cao   36

Câu Hỏi Lớn Trên Đỉnh Núi Tuyết --------------------------------------------------- Diệu Huyền   37

Đạp Tuyết Tầm Xuân------------------- thơ   Thanh Trí Cao….nhạc …..Lâm Hoài Thạch   42

Trái Tim Bất Diệt------------------------ thơ   Thanh Trí Cao….nhạc …..Lâm Hoài Thạch   43

Chợt Nhớ Về Dòng Sông  ----------------------------------------------------- Nguyễn Quang Đức   44

Mục Đích Bồ Tát Hộ Minh Thị Hiện-------------------------------------------------- Lê Bảo Kỳ   49

Gõ cửa Vô Thường --------------------------------------------------------------------------- Như Hùng   54

Về Đâu? ------------------- thơ  Quảng Như  & Nhớ Mẹ  thơ Phong Lan –Huỳnh Minh Tá  56

Hạt Muối Trở Về Đại Dương------------------------------------------------------   Thanh Trí Cao   57

Hoàng Hoa------------------------------------------------------------------------ thơ…Phong Nguyên   61

Thành tâm Chiêm Ngưỡng……..thơ …Thanh Trí Cao------ nhạc…..Hoàng Quang Huế   62

Xa Xăm ….thơ…..Thanh Trí Cao…------------------------------- nhạc----Hoàng Quang Huế   63

Nỗi Buồn Tháng Tư-------------------------------------------------------------------- Kathy Nguyễn   64

Phất Cờ Lên------------------------------------------------------------------------------ thơ   Võ Hoàng   66

Chùa Bảo Quang Cầu Siêu Cố Trung Tá Nguyễn T.Hạnh Nhơn…--- Lâm Hoài Thạch   67

Mùa Phật Đản Nhớ Mẹ--------------------------------------------------------------- Kiều Mỹ Duyên   70

Con Đường Tu Phật--------------------------------------------------------- …..thơ…..Tánh Thiện   72

Chữ Như Trong Văn Học Dân Gian ----------------------------------------------------- Đức Hạnh   73

Gốc Vô Ưu ------------------------------------------------------------------------  thơ…..Tánh Thiện   77

Khi Người Kéo Màn Ngủ Quên   --------------------------------------------------------- Huệ Trân    78

Chàng Trai Nước Việt  và Góp Nhặt Sao Trời …--------------------- thơ…Thanh Trí Cao   80

Ta Như Khúc Gỗ Trôi Sông ------------------------------------------------- Chánh Minh Trung    81

Mẹ Và Thời Gian---------------------------------------------- thơ… Tâm Tường –Lê Đình Cát   82

Mùa Phật Đản Phát Cơm Cho Người Không Nhà -phóng sư ----------- Lâm Hoài Thạch   83

Ngôi Chùa Tại Quận Cam --------------------------------------------------------------- Tâm Thanh   87

1975 Tháng Tư Đen--------------------------------------------------------------------- Trùng Dương   90

Lịch Sinh Hoạt Hàng Tuần Chùa Bảo Quang---------------------------------------------------------- 92

Tâm Thư---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93

Phương Danh Thỉnh Tượng Phật Xây Chánh Điện Chùa Bảo Quang--------------------------- 95

Cúng Cột Xây Chánh Điện-------------------------------------------------------------------------------- 115

Cúng Dường Xây Bảo Tháp------------------------------------------------------------------------------- 117

Cúng Dường Xây Tàng Kinh Các------------------------------------------------------------------------ 123

Cúng Tượng Tôn Trí Viện Bảo Tàng----------------------------------------------------------------   129

Cúng Cửa Sổ Tàng Kinh Các ---------------------------------------------------------------------------  130

Dòng Sông Bến Cũ ---------------------- thơ…..Thanh Trí Cao   Nhạc  Lâm Hoài Thạch   131

Các Cơ Sở Thương Mại------------------------------------------------------------------------------------ 132