Lịch Sinh Hoạt Hành Tuần

16/06/201710:25 SA(Xem: 3275)
Lịch Sinh Hoạt Hành Tuần

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO CHÙA BẢO QUANG
713 N.Newhope Street, Santa Ana., CA 92703 –Tel: (714) 554-1286 & (714) 360-9250        
­
Lịch Trình Sinh Hoạt Hàng Tuần­­­
                                                                                  
 
-MỖI THỨ BA hàng tuần lúc 12 giờ trưa, phát cơm cho người không nhà, tại Civic Center Santa Ana.
-MỖI THỨ NĂM lúc 6 giờ chiều TỤNG KINH PHÁP HOA.
-THỨ BẢY TUẦN LỄ ĐẦU THÁNG từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều: KHÓA TU BÁT QUAN TRAI.
-CHỦ NHẬT hàng tuần lúc 11 giờ trưa THUYẾT PHÁP, 12 giờ: TỤNG KINH CẦU SIÊU
 và CẦU AN. Kính mời quý Đồng Hương- Phật Tử dành thời giờ quý báu về chùa tham dự những khóa
lễ nêu trên.

LỊCH TRÌNH TU BÁT QUAN TRAI HÀNG THÁNG
 

THÁNG 01

Thứ Bảy ngày 07-01-2017

Nhằm 10-Chạp Âm lịch

Từ 9:00Am-5:00 Pm

THÁNG 02

Thứ Bảy ngày 04-02-2017

Nhằm 8-Giêng Âm lịch

Từ 9:00Am-5:00 Pm

THÁNG 03

Thứ Bảy ngày 04-03-2017

Nhằm 7-2 Âm lịch

Từ 9:00Am-5:00 Pm

THÁNG 04

Thứ Bảy ngày 01-04-2017

Nhằm 5-3 Âm lịch

Từ 9:00Am-5:00 Pm

THÁNG 05

Thứ Bảy ngày 06-05-2017

Nhằm 11-4 Âm lịch

Từ 9:00Am-5:00 Pm

THÁNG 06

Thứ Bảy ngày 03-06-2017

Nhằm 9-5 Âm lịch

Từ 9:00Am-5:00 Pm

THÁNG 07

Thứ Bảy ngày 01-07-2017

Nhằm 8-6 Âm lịch

Từ 9:00Am-5:00 Pm

THÁNG 08

Thứ Bảy ngày 05-08-2017

Nhằm 14-6 -(N) Âm lịch

Từ 9:00Am-5:00 Pm

THÁNG 09

Thứ Bảy ngày 02-09-2017

Nhằm 12-7 Âm lịch

Từ 9:00Am-5:00 Pm

THÁNG 10

Thứ Bảy ngày 07-10-2017

Nhằm 18-8 Âm lịch

Từ 9:00Am-5:00 Pm

THÁNG 11

Thứ Bảy ngày 04-11-2017

Nhằm 16-9 Âm lịch

Từ 9:00Am-5:00 Pm

THÁNG 12

Thứ Bảy ngày 02-12-2017

Nhằm 15-10 Âm lịch

Từ 9:00Am-5:00 Pm

 
* Kính mời quý Đồng Hương-Phật Tử tham dự CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC tại CHÙA BẢO QUANG để có dịp thực hànhchia xẻ những kinh nghiệm tu họcgiới đức của người Phật Tử.
 
Muốn biết thêm chi tiết xin gọi: (714) 554-1286 hoặc (714) 360-9250
Viện Chủ Chùa Bảo Quang
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh