Phân Ưu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

16/06/20192:37 CH(Xem: 3354)
Phân Ưu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEA VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081  (714) 890-9513  Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

____________________________________________________________________________

 

Kính gởi: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế GiớiMôn đồ Pháp quyến,

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tăng Đoàn Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại vô cùng kính tiếc trước sự viên tịch của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, tự Thiện Tâm, thế danh Dương Thanh Tùng, Viện Chủ Chùa Bảo Quang, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, sanh năm 1951 tại thôn Thanh Lương, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam, đã thâu thần thị tịch lúc 0g 45 phút sáng Chủ Nhật ngày 09 tháng 06 năm 2019 tại chùa Bảo Quang, thành phố Santa Ana, Nam California, Hoa Kỳ, thế thọ 69 tuổi, hạ lạp 44 năm.

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là một bậc chân tu đức độ, đã tận hiến cuộc đời của mình cho sự trường tồn của đạo pháp và dân tộc. Ngài còn là bậc tài hoa xuất chúng trong mọi lãnh vực như văn học, văn hóa, nghệ thuật v.v.. Những tác phẩm thơ nhạc, hội họa, nghệ thuật cắm hoa ... của ngài với bút hiệu Thanh Trí Cao đã đóng góp rất lớn cho văn họcvăn hóa Phật giáo nói riêng và cho nhân quần xã hội nói chung.

Sự viên tịch của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh không chỉ là mất mát to lớn đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giớimôn đồ pháp quyến , mà còn là sự tổn thất chung của Phật Giáo Việt Nam .

Tăng Đoàn Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại thành kính phân ưu cùng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế GiớiMôn đồ Pháp quyến, đồng thời nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng Thích Quảng Thanh thể nhập vô sanh, bất vi bản thệ trở lại sa bà hoằng Pháp lợi sanh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

 

PL2563, Westminster, ngày 13 tháng 6 năm 2019-06-16

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

Tỳ Kheo Thích Viên Lý