NGƯỜI VẪN CÒN ĐÂY - Tánh Thiện

14/09/201911:29 SA(Xem: 5040)
NGƯỜI VẪN CÒN ĐÂY - Tánh Thiện


_DSC5998Người Vẫn Còn Đây


Kính dâng HT Thích Quảng Thanh bút hiệu Thanh Trí Cao
người đã để lại cho đời những vần thơ trác tuyệt, thơ còn là người còn.
Con nghĩ vậy, nên viết bài này kính dâng Giác Linh Hòa Thượng nhân đọc
"Tuyển tập Cõi Thơ Thanh Trí Cao" của bạn hiền Như Hùng.


Người vẫn còn đây giữa gió trăng
Bến bờ sanh tử chẳng bận tâm
Cõi Thơ còn mãi theo ngày tháng
Trải rộng từng câu ngộ giác trần
Như Như bút hiệu tình tri kỷ
Nghĩa kết bền duyên ý thiện nhân
Đạo Pháp muôn đời cùng một hướng
Người vẫn còn đây mỗi bước thầm.

    Dallas Texas, 10-9-2019
             Tánh Thiện