LỊCH SỬ TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO CHÙA BẢO QUANG

31/12/201012:00 SA(Xem: 22869)
LỊCH SỬ TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO CHÙA BẢO QUANG

634077145069066380_400x178

 

Chùa Bảo Quang được sáng lập ngày 14 tháng 3 năm 1989 do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh và quý Phật tử xây dựng nền tảng bắt đầu tại thành phố Fountain Valley. Năm 1990, vì nhu cầu phát triển Phật Pháp, chùa dời về địa chỉ 11561 Magnolia thành phố Garden Grove. Sau 12 năm ở đây xây dựng một cơ sở hoằng pháp và hướng dẫn tâm linh cho đồng bào Phật tử, chùa Bảo Quang thấy cần xây dựng một trung tâm tu học rộng lớn hơn có đầy đủ tiện nghi để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng càng ngày càng phát triển.

Sau nhiều năm tìm kiếm địa điểm để xây dựng chùa Bảo Quang cho đúng tiêu chuẩn luật pháp của Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 3 năm 2002, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh và quý Phật tử quyết định mua lại ngôi nhà thờ với diện tích 2 mẫu 2, tọa lạc tại địa chỉ 713 Newhope thành phố Santa Ana, CA 92703 để xây dựng ngôi chùa Bảo Quang mới.

Chùa Bảo Quang được xây dựng tại địa điểm này là nhờ sự yểm trợ của Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng rất nhiều đồng bào Phật tử đóng góp tịnh tài và công sức. Hiện nay chùa đang tiến hành xây cất chánh điện. Công trình sẽ kéo dài vào khoảng 8 tháng từ tháng 3 cho đến cuối năm 2009. Đây là giai đoạn chót, khi hoàn thành hi vọng chùa Bảo Quang sẽ trở thành một ngôi chùa theo đúng truyền thống dân tộc Việt Nam, với những phương tiện đầy đủ để trợ giúp trong việc phụng sự cho tôn giáo, văn hóaxã hội.