HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG THANH ĐẢM NHIỆM CHỨC TỖNG VỤ TRƯỞNG NGOẠI GIAO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN TRÊN THỂ GIỚI

25/04/201012:00 SA(Xem: 12895)
HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG THANH ĐẢM NHIỆM CHỨC TỖNG VỤ TRƯỞNG NGOẠI GIAO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN TRÊN THỂ GIỚI
Theo Giáo chỉ số 292/VP/TT ký ngày 19/7/09 của Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế giới do Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu ấn ký tại Tổ đình Từ Quang, Canada, chiếu theo Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế giới, chiếu quyết nghị bổ sung nhân sự và nhu cầu Phật sự như sau:

Điều 1: Nay bổ nhiệm Hòa thượng Thích Quảng Thanh đảm trách Tổng Vụ Trưởng Ngoại giao kiêm Chánh Văn Phòng Trung Ương Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới.

Điều 2:
Văn phòng Thượng Thủ Giáo Hội đặt tại chùa Bảo Quang, số 713 N Newhope St., Santa Ana, CA 92703. Điện thoại: 714-554-1286.

Cũng theo Giáo chỉ kể tr ên, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh trong chức vụ Tổng Vụ Trưởng Ngoại giao kiêm Chánh Văn Phòng Trung Ương Thư ợng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên thế giới sẽ có nhiệm vụ:

- Duy trì lý tưởng phụng sự Phật Pháp và phát triển văn hóa trong tinh thần Quốc Gia Việt Nam.
- Giao dịch với tất cả các tự viện, các Giáo hội, Hội đoàn Phật giáo, các tôn giáo bạn, các Cộng đồng, các đoàn th ể trong tinh thần Quốc Gia Việt Nam.
- Phát ngôn viên theo chủ trương và Hiến chương của Giáo Hội.
- Thay mặt Thượng Thủ Giáo Hội tiếp nhậngiải quyết các sự việc thông thường từ các nơi gởi tới.
- Tường trình những Phật sự quan thiết lên Thượng Thủ.