Chùa Bảo Quang đang xây sân đậu xe (parking lot)

16/05/201212:00 SA(Xem: 22624)
Chùa Bảo Quang đang xây sân đậu xe (parking lot)


Kính thưa quý đồng hương Pht tử


Trải qua 3 năm dài liên tục, chùa Bảo Quang dã hoàn thành một ngôi nhà làm văn phòng và nhà ăn 4000 sqft, một ngôi chánh điện 10,000 spft, một ngôi nhà làm trung tâm văn hóa 12,000sqft. Ngôi nhà này dùng đ
trưng bầy những tác phm nghệ thuật Phật giáo, cũng là nghệ thuật văn hóa Việt Nam, nơi dùng làm trụ sở giáo dục thanh thiếu nhi học Việt ngữ cũng như các lớp học nhạc, bonsai, nhiếp ảnh v..v... và dùng để triển lãm văn hóa nghệ thuật.

Đến nay là thời điểm sau cùng, chùa đang đổ sân đậu xe parking để hoàn tất công trình xây dựng trung tâm văn hóa chùa Bảo Quang.

Chúng tôi chân thành cảm ơn quý đồng hương Phật tử đã và đang đóng góp công sức và tài lực để chùa Bảo Quang có đủ tài chánh thực hiện công trình xây dựng như đã nêu trên.

Chúng tôi rât mong quý vị
tiếp tục hổ trợ cho chùa Bảo Quang phần còn lại được sớm hoàn tất. Mọi giúp đở xin liên lạc chùa Bảo Quang.
Điện thoại liên lạc số: 714-554-1287

Dưới đây là một số hình ảnh sân đậu xe đang xây cất:
trung_tam_van_hoa_bao_quang-contenth-13h-14h-12h-11h-8h-7h-6h-5h-4h-3h-2h-1h-15

h-10