THƯ CUNG THỈNH v/v Nghiên Tu An Cư & Đại Hội Thường Niên năm 2013

04/06/201312:00 SA(Xem: 17731)
THƯ CUNG THỈNH v/v Nghiên Tu An Cư & Đại Hội Thường Niên năm 2013

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Văn Phòng Hội Đồng Điều Hành

Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang

713 N Newhope St., Santa Ana CA 92703

Tel 714-554-1286

 

THƯ CUNG THỈNH

Chiếu theo Thông Bạch của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thủ

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

 

Văn Thư số 1729/VPTT

V/v Nghiên Tu An Cư & Đại Hội Thường Niên năm 2013

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, Đại Đức Tăng Ni,

Kính bạch Quý Ngài và Quý Vị lãnh đạo các cơ quan trung ương, thành viên Giáo Hội.

 

Chiếu theo sự chỉ đạo của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thủ, chúng con đê đầu cung kính chư Tôn Giáo Phẩm, chư Hòa Thượng, Đại Đức Tăng, Ni thành viên trực thuộc Giáo Hội từ bi hoan hỷ quang lâm Văn Phòng Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTTG trụ sở đặt tại chùa Bảo Quang tham dự tuần lễ Nghiên Tu An Cư & Đại Hội Thường Niên Giáo Hội năm 2013.

 

Kính bạch Quý Ngài, kính thưa Quý Vị! Chiếu theo Thông Bạch của Đại lão Hòa Thượng Thuợng Thủ, xét thấy đây là một sự kiện quan tâm mở rộng sinh hoạt của Giáo Hội tại Nam California, đặt dưới sự chứng minh của Trưởng Lão Hòa ThượngChư Tôn Giáo Phẩm, chúng con rất mong quý Ngài cũng như Quý Vị dành đặc ân tốt đẹp cho Văn Phòng Điều Hành GHPGVNTTG được tổ chức tuần lễ Nghiên Tu An Cư & Đại Hội Thường Niên năm 2013, kể từ Thứ Năm 27/6/2013 cho đến hết Thứ Sáu 5/7/2013: Tuần lễ An Cư Kiết Hạ của quý Tăng, Ni thành viên Giáo Hội và chư Tăng Ni không trực thuộc Giáo Hội.

 

Rất mong Quý Ngài cũng như Quý Vị có thư hồi báo cho ban tổ chức: ngày giờ, hãng máy bay, phi trường để tiện việc đưa đón và sắp xếp chỗ nghỉ ngơi (ban tổ chức cần biết chi tiết trước ngày 20/6/2013).

 

Chư Tăng, Ni nhập chúng An Cư thứ Năm ngày 27/6/2013 ổn định phòng ốc, 8 giờ tối có buổi họp thảo luận chương trình Tuần Lễ An Cư và cung an chức sự. Ngày Thứ Sáu 7 giờ tác bạch Kiết Giới An Cư, đến 8 giờ tối Thứ Sáu ngày 5/7/2013 giải chế. Thứ Bẩy ngày 6/7/2013 họp Đại Hội Thường Niên của Giáo Hội (có chương trình riêng).

 

Rất mong Quý Ngài thành viên trực thuộc Giáo Hội chiếu cố thư cung thỉnh của chúng con. Ngưỡng nguyện Tam Bảo gia hộ Quý Ngài và Quý Vị luôn luôn sống an lành trong ánh hào quang của Đức Phật.

 

Santa Ana ngày 25/4/2013

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTTG

kiêm Viện Chủ chùa Bảo Quang

Khể thủ


Tỳ Kheo Thích Quảng Thanh

 

thanh_sign


 

Kính gởi:

- Hòa Thượng Thượng Thủ "thẩm tường"

- Chư Tôn Giáo Phẩm thành viên Giáo Hội

- Lưu văn phòng