CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN KỶ HỢI - 2019 CHÙA BẢO QUANG

03/02/201912:00 CH(Xem: 4646)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN KỶ HỢI - 2019 CHÙA BẢO QUANG


hoa-mai


CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN KỶ HỢI - 2019THỨ HAI NGÀY 04 THÁNG 02, 2019 (NHẰM 30 THÁNG CHẠP MẬU TUẤT)
12:00 trưa  Cúng Ngọ và tiến chư Hương Linh

8:00 tối   Lễ Cầu An Tất Niên

11:30 tối - 12:00  đêmTruyền thống đón Giao Thừa, nghinh tân tống cựu, mừng xuân Di Lặc, cầu nguyện thế giới hòa bình, muôn dân an lạc.


THỨ BA NGÀY 05 THÁNG 02, 2019 (NHẰM MỒNG MỘT TẾT)

6:00 sáng     Lễ bái Tứ ÂnCông Phu buổi sáng.

10:00 sáng  Phát Lộc Đầu Xuân

12:00 trưa   Cúng Ngọ và cúng tiến Chư Hương Linh thờ tại chùa Bảo Quang.

7:00 tối     Tụng kinh và niệm danh hiệu Dược Sư cầu an cho đồng bào Phật Tử năm mới.


THỨ TƯ NGÀY 06 THÁNG 02, 2019 (NHẰM MỒNG HAI TẾT)

6:00 sáng    Công Phu sáng

12:00 trưa   Cúng Ngọ và tiến Chư Hương Linh

7:00 tối       Tụng kinh và niệm danh hiệu Dược Sư cầu an cho đồng bào Phật Tử năm mới.


THỨ NĂM NGÀY 07 THÁNG 02, 2019 (NHẰM MỒNG BA TẾT)

6:00 sáng    Công Phu sáng

12:00 trưa   Cúng Ngọ và tiến Chư Hương Linh

7:00 tối       Tụng kinh và niệm danh hiệu Dược Sư cầu an cho đồng bào Phật Tử năm mới.

THỨ BA NGÀY 12 THÁNG 2, 2019 (NHẰM MÙNG TÁM THÁNG GIÊNG)
6:00 tối      Cúng sao giải hạn cầu an cho quý đồng hương Phật tử


THỨ BA NGÀY 19 THÁNG 2, 2019 TỨCNGÀY RẰM THÁNG GIÊNG NĂM KỶ HỢI

6:00 tối    Cúng sao giải hạn cầu an cho quý đồng hương Phật tử.


Quý Phật Tử có nhu cầu cúng cầu an giải hạn tam tai đầu năm, xin liên lạc về Chùa Bảo Quang để tiện việc dâng sớ cầu nguyện. Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc (714) 360-9250.

Kính mời quý đồng hương Phật Tử về chùa vui xuân và hái lộc đầu năm.